راه اندازی ویدیو استریمینگ یک وبسایت بزرگ.

سهراب علی پور
بودجه پروژه
25 میلیون تومان

توضیحات

توضیحات پروژه برای ساخت یک سیستم استریمینگ ویدیو به یک برنامه نویس ماهر نیازمندیم، سرور های مورد نیاز ، برنامه نویسی کلی سایت و سایر موارد مورد نیاز از طرف ما تامین خواهد شد و تنها وظیفه هندل کردن سیستم ویدیو استریمینگ سایت بر عهده فرد پذیرنده آگهی خواهد بود.

برچسب ها

برنامه نویسی سرور برنامه نویسی node js ویدئو استریم