برنامه نویسی سرویس پرداخت آنلاین مشابه آپ

شقایق قندیلی
بودجه پروژه
30 میلیون تومان

توضیحات

توضیحات پروژه این پروژه همانند سرویسهای پرداخت آنلاین مانند سکه،آپ ، پات و غیره است ولی به غیر از از کارتهای عضو شتاب روشهای پرداخت دیگری نیز دارند که البته همانند سیستمهای پرداخت آنلاین موجود وب سرویسهای آنها نیز موجود است. پروژه امکان پرداختهای مختلف را به همراه یک صرافی در خود جای میدهد و در سه پلتفرم وب ، آی اوس و اندروید انجام میشود.

برچسب ها

پرداخت آنلاین سرویس پرداخت برنامه شبیه آپ