کلیه خدمات این وب سایت و سفارشات انجام پروژه در این وب سایت به صورت مجازی و در قالب فایل تکمیلی پروژه طبق تواففات و توضیحات مندرج در پروژه به کارفرمایان ارائه می شود.

پروژه معمولی

ارزان، موثر، 3 روز نمایش

20 هزار تومان
ویژگی ها
  • 1 روز نمایش در صفحه اصلی
  • 3 روز نمایش بطور کلی
  • دریافت پیشنهاد محدود
  • قیمت ارزان
پرداخت و ثبت پروژه

آگهی

نمایش نامحدود، طبقه بندی مناسب، نمایش یک روزه در صفحه اصلی

250 هزار تومان
ویژگی ها
  • نمایش بصورت نامحدود
  • پیشنهاد طبقه بندی
  • نمایش یک روزه در صفحه اصلی
  • قیمت مناسب
پرداخت و ثبت آگهی